Verwys die koning van Tirus in Esegiël 28 regtig tot die Duiwel?